De manier waarop Horse Company met paarden werkt, komt als geen ander tot uiting in de paardensportdiscipline TREC. In deze sport, die bestaat uit drie onderdelen, zijn jij en jouw paard volledig van elkaar afhankelijk wanneer je tijdens het eerste onderdeel urenlang met kaart en kompas de juiste route aan het volgen bent. Eigenlijk heb je daarbij geen tijd meer om nog de juiste afstemming te vinden. Deze rit gaat namelijk het gemakkelijkst wanneer je twee handen voor het kaartlezen zou kunnen gebruiken.


Tijdens het tweede en derde onderdeel wordt getest in hoeverre jij jouw paard niet alleen gymnastisch hebt getraind, maar ook hoeveel vertrouwen hij in jou heeft en hoeveel zelfvertrouwen jij bij hem hebt ontwikkeld. Ook hierbij staat de samenwerking tussen jou en jouw paard weer centraal.


Het is dan ook niet heel vreemd dat Joan en Julian direct in hun eerste wedstrijdseizoen in 2011 Nationaal Kampioen TREC werden. De benodigde samenwerking en het wederzijdse vertrouwen bestond namelijk al heel lang bij deze combinatie.


Naast het rijden van vele wedstrijden in binnen- en buitenland, heeft Joan in 2014 de wedstrijd TREC Amsterdam georganiseerd en is zij sinds dat jaar ook betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Nationale Kampioenschappen. Begin 2012 is de start gemaakt van haar jury-carrière in deze mooie sport met het volgen van de cursus tot Nationaal Jury. Voor de Europese Kampioenschappen in Italië in 2014 is zij, dankzij de vele ervaringen als jurylid, door de FITE benoemd tot Internationaal Jury. Hierna kon zij vanaf 2015 ook hoofdjury zijn bij verschillende wedstrijden.


Het is dan ook eigenlijk vanzelfsprekend dat Horse Company onder de naam TREC Amsterdam diverse cursussen organiseert op het gebied van TREC. Naast de gebruikelijke cursussen over kaartlezen en PTV-hindernissen, heeft TREC Amsterdam zich gespecialiseerd in wedstrijdvoorbereiding en wedstrijdbegeleiding.


Uiteraard kun je contact opnemen via Horse Company als je vrijblijvend meer informatie wil over de mogelijkheid voor trainingen op het gebied van TREC.